Användarvillkor

Sektioner

Allmänt

Användarens skyldigheter

Frånsägande av ansvar

Begränsning av ansvar

Länkar till externa hemsidor

Besökarintegritet och hantering av personuppgifter

Prenumerationsvillkor

Immateriella rättigheter

Övrigt

Indemnification

Kontakt

Var vänlig och läs noga igenom dessa villkor innan du använder dig av VinYang:s tjänster och material på denna webbplats. När du använder VinYang betyder det att du accepterat villkoren. Om du inte accepterar villkoren, var vänlig och avstå från att använda VinYang.

VinYang hänvisar till domänen vinyang.com.

Allmänt

Materialet på denna hemsida tillhandahålls och ägs av VinYang.

Genom att besöka denna hemsida, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att ladda ner någon information eller något material fram den.

VinYang tillåter att du besöker bolagets hemsida via din dator eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt personliga bruk och inte för spridning om inte detta först skriftligen godkänts av VinYang. Tillgång till enskilda dokument på VinYang:s webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa enskilda dokument.

Användandet av denna hemsida och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelande och andra dokument som klassificeras som offentliga kan användas för offentlig kommunikation.

Användarens skyldigheter

Som användare garanterar och utfäster du, att du kommer använda denna hemsida på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i dessa villkor och följa alla befintliga och framtida uppdaterade riktlinjer och regler för hemsidan.

Du godkänner att inte använda hemsidan för att:

Alla som använder VinYang måste följa dessa villkor.

Frånsägande av ansvar

Informationen på hemsidan är generell och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. VinYang jobbar löpande för att hemsidan ska vara uppdaterad med korrekt och relevant information. Trots detta kan vi inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt i alla delar exempelvis kan skrivfel och tekniska fel resultera i missledande information. VinYang förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidan eller ta bort tillgången till den.

Allt som laddas ner från hemsidan, eller någon annan hemsida som du länkats vidare till, sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data som orsakats av en nedladdning.

Begränsning av ansvar

Informationen på denna hemsida tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. VinYang kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för de skador, direkt eller indirekt av vad slag det vara må som på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja hemsidan eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med dessa villkor.

Länkar till externa hemsidor

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor. Länkarna tillhandahålls som en service. Några av dem hanteras av tredje part. Vänligen notera att bolaget inte ansvarar för innehållet på någon annan hemsida och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra hemsidor. VinYang uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar hemsidan och att läsa den eventuella policyn för varje ny hemsida.

Besökarintegritet och hantering av personuppgifter

VinYang respekterar varje besökares integritet och är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter som användare av denna hemsida. Vänligen läs vår Integritetspolicy för mer detaljer information.

Prenumerationsvillkor

När en användare önskar prenumerera på information från VinYang, t.ex. pressmeddelanden eller nyhetsbrev, efterfrågas de kontaktuppgifter som behövs för att utföra den efterfrågade tjänsten, t.ex. adress, mobiltelefonnummer och/eller e-postadress.

Immateriella rättigheter

Alla namn, logotyper och varumärken på hemsidan ägs av VinYang eller samarbetspartner. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från VinYang. Hemsidan innehåller bilder som i första hand tillhör VinYang.

Övrigt

VinYang har rätt att ändra dessa användarvillkor när som helst och efter eget gottfinnande. Om någon del av dessa villkor visar sig vara olagliga, ogiltiga, icke tillämpliga eller av någon anledning icke möjliga att upprätthålla får giltigheten och upprätthållandet av de återstående delarna inte på något sätt påverkas därav eller försämras.

Kontakt

Om du har några frågor eller synpunkter på innehållet är du alltid välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär.